Tietosuoja

Verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotka ovat yksilöllisiä kävijän laitteelle tallennettavia tunnisteita. Tunnistetta käytetään verkkosivuliikenteen seuraamiseen ja asiakasymmärryksen kehittämiseen. Tunnisteesta ei ole mahdollista päätellä kenenkään henkilön identiteettiä. Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.

Tietoja kerätään yhteydenottolomakkeelta.

Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Yhteydenottojen käsittely

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot, jotka kerätään yhteydenottolomakkeelta. Näitä ovat: sähköpostiosoite, viesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat asiakkaan antamat tiedot yhteydenottolomakkeelta.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Henkilö voi pyytää poistamistaan rekisteristä rekisterin yhteyshenkilöltä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty ja tilassa on murtohälytinjärjestelmä.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot
  • Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä luotettavasti.
  • Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus korjata, täydentää ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot
  • Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.
  • Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietosuojaseloseen päivittäminen

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Tällaiset muutokset saattavat tulla ajankohtaisiksi muun muassa lainsäädännön muuttuessa tai toimintatapojemme tarkentuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Tutustu tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti, jotta tiedät voimassa olevat käytännöt.